Werken bij De Kringwinkel

Tewerkstellingskansen creëren is dan ook één van onze hoofddoelstellingen. Binnen de VZW stellen we op vandaag meer dan 200 mensen tewerk onder verschillende statuten (vast contract, maatwerk, Art. 60, arbeidszorg, brugproject, stage ...).

Om te werken binnen een maatwerkbedrijf, moet je toegeleid worden door de VDAB of De werkwinkel, het OCMW van jouw gemeente of via GTB. Daar krijg je de nodige informatie en zal men kijken of je aan de nodige voorwaarden voldoet.

De jobaanbiedingen binnen de omkadering van het maatwerkbedrijf vind je ook op deze pagina.

Commercieel medewerker - Vlinder

Kringwinkel Roeselare ( Brugsesteenweg 44, 8800 Roeselare ) Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Onder aansturing van de verantwoordelijke verkoop geef je ondersteuning in de commerciële activiteiten binnen de Kringwinkel Midwest.  Je wordt ook ingeschakeld voor projectwerk in het kader van de verdere commerciële groei van onze organisatie.  

Profiel

Je bent een enthousiaste duizendpoot met commerciële vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken. Daarnaast ben je oplossingsgericht ingesteld en flexibel. Je hebt interesse en/of ervaring met de begeleiding van doelgroepmedewerkers.

Takenpakket

In opdracht en ondersteuning van de verantwoordelijke verkoop of de commercieel directeur sta je in voor:

Commerciële ondersteuning kringwinkels

Je werkt je in de activiteiten in zodat je ondersteuning kan geven bij:

 • Piekmomenten en specifieke acties
 • Hiaten in bezetting opvangen
 • Aanspreekpunt en coach doelgroepmedewerkers
 • Voorbeeld in klantenbehandeling 

Ondersteuning projectwerk commercieel:

Je ondersteunt bij de uitwerking en implementatie van bepaalde projecten, bijvoorbeeld:

 • Verder uitwerken concept Eco café’s
 • Pop-up-verkoop
 • Stock verkoop

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de doelstellingen, werking en waarden van De Kringwinkel in al zijn activiteiten. (De Kringwinkel met zijn Eco café’s en Eco-velo)
 • Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
 • Vertrouwd zijn met actuele communicatiemiddelen
 • Sterke organisatorische vaardigheden
 • Creatief & flexibel
 • Teamplayer en opdrachtuitvoerend
 • Het bewaren van de nodige discretie omtrent projectinformatie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Flexibel kunnen omgaan en inspringen met vragen en noden

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring met commerciële kennis en hands-on ingesteldheid.
 • Je kan/wil flexibel ingezet worden.
 • Ervaring in een commerciële omgeving is een pluspunt.
 • Ervaring met begeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt.
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroep medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • Verloning:
 • Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
 • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
 • €7.71 maaltijdcheques (zichtwaarde) per gewerkte dag
 • Voltijdse tewerkstelling: 38/38
 • Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen
 • Contract van onbepaalde duur
 • Plaats van tewerkstelling: commerciële vestigingen Roeselare, Izegem, Torhout, Tielt
 • Standplaats: Kringwinkel Roeselare
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Mail je cv en motivatiebrief  naar robbe.debrauwer@dekringwinkelmidwest.be
 • De testing gebeurt in samenwerking met Quest-it

Werkbegeleider-coach winkel Torhout

Kringwinkel Torhout Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Samen met de winkeluitbater sta je in voor de dagdagelijkse aansturing van de Kringwinkel en het Eco café. In samenspraak met de winkeluitbater ben je verantwoordelijk voor specifieke afdelingen en deelaspecten Kringwinkel en Eco-café Torhout. Je staat in voor de organisatie en opvolging van de winkelprocessen en voor de coaching van de medewerkers.

Belangrijk

Je komt terecht in een organisatie en sector in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’ die zich als een echte “kringwinkel ambassadeur” opstelt.

Takenpakket

Samen met de uitbater sta je mee in voor:  

 • De algemene coördinatie van de winkel:
 • Opmaak en opvolging van werkplanning
 • Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers
 • Coaching van de doelgroepmedewerkers:
 • Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
 • Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
 • Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
 • Organisatie, uitvoering, opvolging van functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Aansturing van de winkelprocessen (aanvullen winkel, klantencontact, verkoop, registratie en administratie):
 • Technische leiding over het buffermagazijn, magazijn verkochte goederen en binnengebrachte goederen
 • Het organiseren van efficiënte goederenbehandeling
 • Het aansturen van het Eco café
 • Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) binnen de eigen winkel:
 • Uitvoeren promotieplan
 • Uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en -normen
 • De financiële verantwoordelijkheid voor winkel (kassa, verkoop)
 • Een actieve duo-werking uitbater-werkbegeleider/coach
 • Actieve samenwerking, informatie-uitwisseling, ….

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
 • Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
 • Ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten (kledij, huisraad…)
 • Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Omgaan met conflicten, groepsdynamica, …
 • Organisatorische vaardigheden:
 • Kunnen plannen, organiseren en delegeren
 • Teamspeler:
 • Kunnen samenwerken met collega’s
 • Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
 • Administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (Word, Excel…)
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Ofwel bachelor met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring

ofwel een bachelor commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring

ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring

 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers

Arbeidsvoorwaarden

 • Contract van onbepaalde duur
 • Verloning:
 • Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
 • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
 • €7.71 (zichtwaarde) maaltijdcheques per gewerkte dag
 • Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
 • Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
 • Plaats van tewerkstelling: Kringwinkel Torhout + bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Roeselare, Izegem, Tielt)
 • Onmiddellijke Indiensttreding

Procedure

 • Schriftelijke kandidatuur doormailen naar

Robbe.debrauwer@dekringwinkelmidwest.be

 • De testing gebeurt in samenwerking met Quest-it

Werkbegeleider-coach Kringwinkel Roeselare

Kringwinkel Roeselare , Brugsesteenweg 44, 8800 Roeselare, België Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Functiedoel

Samen met de winkeluitbater sta je in voor de dagdagelijkse aansturing van de Kringwinkel en het Eco café. In samenspraak met de winkeluitbater ben je verantwoordelijk voor specifieke afdelingen en deelaspecten van Eco café en Kringwinkel Roeselare. Je staat in voor de organisatie en opvolging van de winkelprocessen en voor de coaching van de medewerkers.

Belangrijk

Je komt terecht in een organisatie en sector in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’ die zich als een echte “kringwinkel ambassadeur” opstelt.

Takenpakket

Samen met de uitbater sta je mee in voor:  

 • De algemene coördinatie van de winkel:
 • Opmaak en opvolging van werkplanning
 • Organisatie van communicatie en overleg met doelgroepmedewerkers
 • Coaching van de doelgroepmedewerkers:
 • Eerste aanspreekpunt voor doelgroepmedewerkers
 • Technische ondersteuning/begeleiding in dagelijkse jobuitvoering
 • Werving en selectie van doelgroepmedewerkers
 • Organisatie, uitvoering, opvolging van functionerings- en evaluatiegesprekken
 • Aansturing van de winkelprocessen (aanvullen winkel, klantencontact, verkoop, registratie en administratie):
 • Technische leiding over het buffermagazijn, magazijn verkochte goederen en binnengebrachte goederen
 • Het organiseren van efficiënte goederenbehandeling
 • Het aansturen van het Eco café
 • Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) binnen de eigen winkel:
 • Uitvoeren promotieplan
 • Uitvoeren en opvolgen van kwaliteitsleidraad en -normen
 • De financiële verantwoordelijkheid voor winkel (kassa, verkoop)
 • Een actieve duo-werking uitbater-werkbegeleider/coach
 • Actieve samenwerking, informatie-uitwisseling, ….

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel:
 • Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
 • Ervaring, kennis en/of interesse van/voor tweedehandsproducten (kledij, huisraad…)
 • Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Omgaan met conflicten, groepsdynamica, …
 • Organisatorische vaardigheden:
 • Kunnen plannen, organiseren en delegeren
 • Teamspeler:
 • Kunnen samenwerken met collega’s
 • Kunnen omgaan met doelgroepwerknemers
 • Administratieve vaardigheden: kennis van MS Office (Word, Excel…)
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Ofwel bachelor met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring

ofwel een bachelor commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring

ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring

 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroepwerknemers

Arbeidsvoorwaarden

 • Contract van onbepaalde duur
 • Verloning:
 • Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC327.01
 • Maximum 15 jaar nuttige anciënniteit
 • €7.71 (zichtwaarde) maaltijdcheques per gewerkte dag
 • Voltijdse tewerkstelling (38 uren per week)
 • Zaterdagwerk: 1 op 2 zaterdagen in een vast schema + occasioneel aanvullend zaterdagwerk (verlofperiode, ziekte collega)
 • Plaats van tewerkstelling: Kringwinkel Roeselare + bereid in te springen in andere vestigingen van De Kringwinkel Midwest (Izegem, Torhout, Tielt)
 • Onmiddellijke Indiensttreding

Procedure

 • Schriftelijke kandidatuur doormailen naar

Robbe.debrauwer@dekringwinkelmidwest.be

 • De testing gebeurt in samenwerking met Quest-it

medewerker team techniek (M/V/X): focus elektro/huishoudtoestellen - voltijds - onbepaalde duur

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je sorteert de goederen (audio, TV, kleine huishoudtoestellen, lichtarmaturen, wit goed, materiaal doe het zelf) op verkoopbaarheid. Jouw focus ligt in de eerste plaats op de afdeling ‘huishoudtoestellen’.
 • Je maakt de goederen verkoopsklaar (testen/schoonmaken).
 • Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken).
 • Je registreert en maakt productpaspoorten op.

In overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden en interesses, kan er gevraagd worden om mee te helpen in de andere ateliers binnen de module ‘techniek’.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Collectief maatwerk.
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je bent handig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tijdelijke tewerkstelling in het kader van Collectief maatwerk
 • Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werkvergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

 • Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar.
 • Neem zelf contact met ons op:
  • Telefonisch: 051 24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia

Via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be

medewerker team techniek (M/V/X): focus elektro/audio - voltijds - onbepaalde duur

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je sorteert de goederen (audio, TV, kleine huishoudtoestellen, lichtarmaturen, wit goed, materiaal doe het zelf) op verkoopbaarheid. Jouw focus ligt in de eerste plaats op de afdeling ‘audio’.
 • Je maakt de goederen verkoopsklaar (testen/schoonmaken ).
 • Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken).
 • Je registreert en maakt productpaspoorten op.

In overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden en interesses, kan er gevraagd worden om mee te helpen in de andere ateliers binnen de module ‘techniek’.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Collectief maatwerk.
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je bent handig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tijdelijke tewerkstelling in het kader van Collectief maatwerk
 • Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werkvergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

medewerker team techniek (M/V/X): focus elektro/verlichting - voltijds - onbepaalde duur

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je sorteert de goederen (audio, TV, kleine huishoudtoestellen, lichtarmaturen, wit goed, materiaal doe het zelf) op verkoopbaarheid. Jouw focus ligt in de eerste plaats op de afdeling ‘verlichting’.
 • Je maakt de goederen verkoopsklaar (testen/schoonmaken ).
 • Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken).
 • Je registreert en maakt productpaspoorten op.

In overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden en interesses, kan er gevraagd worden om mee te helpen in de andere ateliers binnen de module ‘techniek’.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Collectief maatwerk.
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je bent handig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tijdelijke tewerkstelling in het kader van Collectief maatwerk
 • Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werkvergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

medewerker team techniek (M/V/X): focus elektro - deeltijds

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Verkoop klaar maken van kleine elektro toestellen:
  • Sorteren van toestellen per soort (audio, TV, huishoud, verlichting, .)
  • Testen van toestellen naar werking en veiligheid
  • Reinigen van de toestellen
  • Uitvoeren van kleine herstellingen
  • Prijzen van de toestellen
 • Administratie
  • Opmaken productpaspoorten
  • Registreren van het product en herstellingen
 • Magazijntaken
  • Sorteren en stockeren van binnengebrachte goederen
  • Recupereren van reserve-onderdelen

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het statuut AMA SE (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar).
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
 • Je bent handig en/of hebt interesse in techniek.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
 • Uurrooster: te bespreken (minimum 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Motivatiepremie
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

medewerker team techniek, focus recyclageatelier (M/V/X) - voltijds/deeltijds - onbepaalde duur

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Demonteren van niet-verkoopbare goederen
 • Onderdelen sorteren in de juiste afvalcontainers
 • Intern transport van afvalcontainers

In overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden en interesses, kan er gevraagd worden om mee te helpen in de andere ateliers binnen de module ‘techniek’.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Collectief maatwerk.
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands.
 • Je bent handig en/of hebt voeling met mechaniek/techniek.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je neemt jouw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent flexibel en kan goed samenwerken met anderen.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief maatwerk. Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar.
 • Eerst een tijdelijk contract, met daarna kans op vast.
 • Uurrooster: 38 uur per week – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werkvergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats van tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

Winkelmedewerker focus textiel (M/V/X) - voltijds

Industrielaan 27a, Torhout Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                                       Heb jij respect voor mens en milieu?
                   Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                                    Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken voor textiel:
-    het aanvullen van de winkel en het opvolgen van de rotatie van de goederen
-    het bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen textiel
-    meehelpen om de winkelafdeling op orde te houden
-    het informeren van klanten over de producten, procedures en werking

Dit worden jouw team-taken:
-    algemeen onderhoud van de winkel
-    vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met kennis/kunde)

Wat verwachten we van jou:
-    Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het statuut Artikel 60 
-    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
-    Zaterdagwerk is geen probleem
-    Je bent klantvriendelijk, open en respectvol
-    Je bent verantwoordelijk en ordelijk
-    Je bent bereid om te leren 
-    Je kan een collega vervangen met andere taken
-    Je kan goed samenwerken met anderen
-    Je komt regels en afspraken na
-    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 
-    Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
-    Persoonlijke opleiding en groeiplan
-    Uurrooster: gemiddeld 38u per week – ook zaterdagwerk
-    Werkkledij 
-    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!
-    Indiensttreding: onmiddellijk
-    Plaats van tewerkstelling: De Kringwinkel Torhout, Industrielaan 27a

Hoe leren we jou beter kennen: 
-    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
-    Maak een afspraak:
        . telefonisch: 050/22 33 30
        . of via mail:  britt sinnaeve@dekringwinkelmidwest.be  of  
                             lien.dejonckheere@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker sorteeratelier (M/V/X) - deeltijds AMA SE

Izegemstraat 70a, Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

                                   Heb jij respect voor mens en milieu?
                       Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                              Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Taken:
-    Je behoort tot het team van het sorteeratelier dat bestaat uit volgende afdelingen:
. textiel (kledij, lederwaren, juwelen,…)
. huisraad (glas, kristal, porselein, bestek,…)
. speelgoed
. boeken en multimedia (CD’s, LP’s, muziek- en videocassettes, DVD’s,…) en varia (postzegels, kaartjes, 
  enveloppes,…)
              Bij iedere afdeling dienen de volgende taken te gebeuren:
. het sorteren van de tweedehandsgoederen op herbruikbaarheid
. het afwassen van artikelen in huisraad indien nodig en klaarmaken van de goederen voor verkoop
. het prijzen van de goederen volgens afspraken
In dit atelier zijn er ook talrijke magazijntaken.
In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de taken afgesproken. 
-    Samen met alle collega’s staat u in voor de orde en de netheid van de afdelingen.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een AMA SE-traject (= traject Arbeidsmatige Activiteit Sociale Economie).
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Je bent open en respectvol.
o    Je bent verantwoordelijk, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (op wandelafstand van het station)


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
                 Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia of Tom
                 Of via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be 
 

5 chauffeurs B - voltijds - onbepaalde duur

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken als chauffeur:

  • Vrachtwagen in goede orde besturen en beheren.
  • Vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen.
  • Goederen ophalen bij onze klanten.
  • Goederen leveren bij onze klanten.
  • Goederen ophalen bij onze winkels.
  • Goederen leveren bij onze winkels.
  • Goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren bij ophaling.
  • Goederen ophalen in de recyclageparken.
  • De nodige formulieren opmaken en aanvullen

Indien nodig ben je bereid jouw collega’s te ondersteunen in hun taken als magazijnier en/of bijrijder en stel je je hierin flexibel op.

Wat verwachten we van jou:  

 • Je komt in aanmerking voor het statuut collectief maatwerk.
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je hebt een rijbewijs B. Het behalen van een rijbewijs C is voor bespreking vatbaar.
 • Een attest heftruck is een meerwaarde.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en werkt ordelijk.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken.
 • Je kan goed met anderen samenwerken.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling: 38u per week – geen weekendwerk
 • Eerst een tijdelijk contract, met daarna kans op vast
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan (o.a. mogelijkheid behalen heftruckattest)
 • Woon-werkvergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
 • Maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen:

Werkbegeleider-coach Logistiek

Logistiek- en Administratief Centrum , Izegemsstraat 70a, 8870 Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Voltijds (38/38) - Ingelmunster

 

Functiedoel:

Samen met je collega werkbegeleider-coach sta je in voor de logistieke organisatie van onze vzw. Daarbij begeleid en ondersteun je onze doelgroepmedewerkers bij het uitvoeren van hun job.

Je komt terecht in een vzw in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. We verwachten  dan ook een positief ingesteld iemand met veel “goesting”. Je krijgt de kans om je ten volle te ontplooien.

Voor wie:

Je bent een logistieke duizendpoot met een grote interesse in sociale economie en de Kringwinkel. Je bent flexibel en een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Daarnaast heb je een logistieke feeling en operationeel inzicht. Je denkt oplossingsgericht en kan een team van ongeveer 25 medewerkers aansturen. Je bent niet bang om samen met de doelgroepmedewerkers praktisch werk te verrichten.

Takenpakket

Samen met je collega sta je in voor de organisatie en begeleiding in de logistieke afdeling van de Kringwinkel Midwest. In functie van noden sta je mee in voor de back-up van de technische ateliers.

Operationeel

Je staat in voor de organisatie en opvolging van de werkorganisatie binnen de logistieke afdeling:

 • Deskundige begeleiding en aansturing van de logistieke processen (planning, transport, magazijn)
 • Registratie van de goederenstromen
 • Aanspreekpunt voor de logistieke flow (winkels, recyclageparken, …)

Begeleiding:

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Inschatten van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
  • In functie van doelstellingen van de organisatie, de medewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen, mensgericht in balans met resultaatgericht.
  • Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken (POP, EG en FG)
  • Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van coachingstrajecten van de doelgroepmedewerkers.

Algemeen

  • Je bent mee verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
  • Je zorgt voor de afstemming met andere teams (o.a. team techniek, team sortering, winkels, ondersteunende diensten) volgens de afgesproken werkwijzen.
  • Je rapporteert aan de verantwoordelijke goederenstromen

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al haar activiteiten.
 • Resultaatgerichte leidinggevende capaciteiten
 • Operationele en organisatorische vaardigheden om targets te halen (kunnen plannen, organiseren, delegeren)
 • Creatief en flexibel kunnen omgaan en inspringen met vragen en noden
 • Administratieve vaardigheden
 • Over een goede fysieke conditie beschikken

Opleiding, ervaring, bereidheid,

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma met specialisatie in distributie, transport, magazijn of gelijkwaardig door ervaring met sterke (ped)agogische vaardigheden
 • Of Je bent in het bezit van een bachelor-diploma met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder…) of gelijkwaardig door ervaring en een sterke organisatorische en/of logistieke feeling
 • Ervaring met werkbegeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
 • Minimum in bezit van een rijbewijs B en interesse in het behalen van een rijbewijs C.
 • Bereid om praktisch werk te doen samen met doelgroepmedewerkers

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling – 38/38
 • Contract onbepaalde duur
 • Standplaats: het logistiek centrum Ingelmunster
 • Verloning:
 • Vlaamse Gemeenschap 22/6 - barema C4 van PC 327.01,
 • Maximum 15  jaar nuttige anciënniteit
 • €7.71 maaltijdcheques/gewerkte dag
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

 • Motivatiebrief + CV doormailen naar robbe.debrauwer@dekringwinkelmidwest.be
 • Voor de testen werken we samen met Quest-it

Polyvalent Werkbegeleider-Coach Techniek & Projecten

Logistiek- en Administratief Centrum , Izegemsstraat 70a, 8870 Ingelmunster Omkadering
Meer info
Omschrijving:

Voltijds (38/38) – Vast Contract

Functiedoel

De Kringwinkel Midwest is op zoek naar een werkbegeleider-coach met een ruime technische kennis. Je staat mee in voor de optimalisatie van de processen in techniek en in het bijzonder gaat je aandacht naar de technische begeleiding in de herstelateliers van hobby/vrije tijd en doe-het-zelf-materialen.

Je maakt deel uit van het omkaderingsteam techniek en je bent back-up voor het logistiek team.

We zijn een organisatie in volle ontwikkeling, nieuwe projecten zitten in de pijplijn zoals pop-up winkel, kilotheek, magazijnverkoop,…  Ook hier liggen opdrachten voor jou als polyvalent werkbegeleider-coach.

Voor wie

Je bent technisch geschoold met sterke feeling voor het begeleiden en coachen van doelgroepmedewerkers. Je bent een enthousiaste collega, Je bent flexibel, operationeel ingesteld en kan in team werken. Je denkt oplossingsgericht, hebt van nature de goesting om maximaal te  recycleren en in te zetten op hergebruik, dan ben jij dé persoon die wij zoeken.

Takenpakket

Werkbegeleider-coach techniek

Je staat mee in voor de dagdagelijkse organisatie en opvolging van de technische ateliers met focus op hobby/vrije tijd/ doe-het-zelf-materialen.

 • Operationeel

Je staat samen met je 2 collega’s in voor de organisatie en opvolging van de algemene werkorganisatie binnen het technisch atelier zoals,

  • Deskundige begeleiding bij het verwerken van de goederen
  • Toezicht op winkelklaar maken van de goederen
  • Verantwoordelijk voor de regeling KGA afspraken en recyclage afbraak en afvoer

 • Begeleiding

Je staat in voor de coaching van medewerkers in functie van competentie-versterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden:

  • Inschatting van motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
  • In functie van doelstellingen medewerkers in hun dagdagelijks functioneren coachen en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht).
  • Voorbereiden en uitvoeren van de nodige begeleidingsgesprekken (POP, EG en FG)
  • Je staat in voor de organisatie, administratie en opvolging van begeleidingstrajecten van de doelgroepmedewerkers.

 • Algemeen
  • Je bent mee verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
  • Je zorgt voor de afstemming met andere teams (logistiek, winkels, ondersteunende diensten) volgens de afgesproken werkwijzen.
  • Je rapporteert aan de verantwoordelijke goederenstromen

Back-up voor de logistiek

Je bent back-up voor het logistiek team in functie van continuïteit van activiteiten en van de begeleiding en coaching van de doelgroepmedewerkers

Projectwerk

In samenwerking en ter ondersteuning van het managementteam sta je in voor de uitwerking van projecten of deelaspecten:

  • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de inboedelservice waarin je de schakel bent met het logistiek team
  • Je zet mee je schouders onder de organisatie en implementatie van bepaalde projecten (vb. pop-upwinkel, magazijnverkoop, kilotheek,…)

Belangrijke competenties

 • Motivatie, enthousiasme en interesse hebben voor de werking/doelstellingen van De Kringwinkel in al zijn activiteiten.
 • Een positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van laaggeschoolden, langdurig werklozen
 • Vertrouwd zijn met actuele communicatiemiddelen.
 • Organisatorische vaardigheden
 • Coachingsvaardigheden
 • Leiderschapsvaardigheden
 • Administratieve vaardigheden
 • Hands-on, creatief en mensgericht
 • Teamplayer

Opleiding, ervaring, bereidheid

 • Je bent in het bezit van een bachelor-diploma of gelijkwaardig door ervaring met technische kennis en hands-on ingesteldheid.
 • Technische vakkennis en/of ervaring in een of meerdere domeinen.
 • Brevet BA5 is een pluspunt maar geen must.
 • Bezit van een rijbewijs B
 • Flexibel kunnen omgaan en inspringen met vragen en noden.
 • Ervaring met sociale tewerkstelling is een pluspunt
 • Bereid zijn om mee in te springen op een andere werkvloer
 • Goede fysieke conditie

Arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse tewerkstelling – 38/38
 • Vaste tewerkstelling: contract van onbepaalde duur.
 • Wedde:
  • Vlaamse Gemeenschap 22/6 – barema C4 van PC 327.01
  • Maximum 15  jaar nuttige anciënniteit
  • €7.71 maaltijdcheques per gewerkte dag
 • Standplaats: het logistiek centrum  (Izegemstraat 70a- 8770 Ingelmunster)
 • Indien mogelijk: onmiddellijke indiensttreding

Procedure

medewerker Eco-Velo (M/V/X): focus fietsherstel - voltijds

Eco-Velo (fietspunt station Roeselare en/of Westlaan 504 in Roeselare) Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je staat in voor herstel van binnengebrachte fietsen met doel tweedehandsverkoop.
 • Je stelt een fiets samen uit tweedehandsonderdelen.
 • Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je staat mee in voor het onderhoud en herstel van de vloot huurfietsen.
 • Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen.
 • Je helpt mee met het onderhoud van de vestigingen.

             

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut artikel 60 (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
 • Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met de goederen om.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op.
 • Je bent flexibel (bv. naar inzet op beide locaties, collega’s vervangen bij hun taken) en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling (38 uur per week) in het kader van artikel 60
 • Persoonlijke begeleiding en groeiplan
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne en veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: Eco-Velo, Westlaan 504 te Roeselare en/of fietspunt aan station Roeselare

Hoe leren we jou beter kennen:

medewerker Eco-Velo (M/V/X): focus fietsherstel - halftijds - vervanging

Eco-Velo (fietspunt station Roeselare en/of Westlaan 504 in Roeselare) Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je staat in voor herstel van binnengebrachte fietsen met doel tweedehandsverkoop.
 • Je stelt een fiets samen uit tweedehandsonderdelen.
 • Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je staat mee in voor het onderhoud en herstel van de vloot huurfietsen.
 • Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen.
 • Je helpt mee met het onderhoud van de vestigingen.

             

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut Collectief Maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
 • Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met de goederen om.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op.
 • Je bent flexibel (bv. naar inzet op beide locaties, collega’s vervangen bij hun taken) en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.
 • Rijbewijs B is een sterke meerwaarde.

Dit bieden we jou aan:

 • halftijdse tewerkstelling (vervangingscontract, 19 uur per week) in het kader van Collectief Maatwerk
 • Persoonlijke begeleiding en groeiplan
 • Werkkledij
 • Vergoeding woon-werkverkeer (fiets/trein/bus/auto)
 • maaltijdcheques
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne en veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: Eco-Velo, Westlaan 504 te Roeselare en/of fietspunt aan station Roeselare

Hoe leren we jou beter kennen:

medewerker Eco-Velo (M/V/X): focus fietsherstel - voltijds - onbepaalde duur

Eco-Velo (fietspunt station Roeselare en/of Westlaan 504 in Roeselare) Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je staat in voor herstel van binnengebrachte fietsen met doel tweedehandsverkoop.
 • Je stelt een fiets samen uit tweedehandsonderdelen.
 • Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je staat mee in voor het onderhoud en herstel van de vloot huurfietsen.
 • Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen.
 • Je helpt mee met het onderhoud van de vestigingen.

             

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut Collectief Maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
 • Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met de goederen om.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op.
 • Je bent flexibel (bv. naar inzet op beide locaties, collega’s vervangen bij hun taken) en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.
 • Rijbewijs B is een sterke meerwaarde.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling (38 uur per week) in het kader van Collectief Maatwerk
 • Persoonlijke begeleiding en groeiplan
 • Werkkledij
 • Vergoeding woon-werkverkeer (fiets/trein/bus/auto)
 • maaltijdcheques
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne en veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: Eco-Velo, Westlaan 504 te Roeselare en/of fietspunt aan station Roeselare

Hoe leren we jou beter kennen:

medewerker team techniek (M/V/X): focus elektro/doe het zelf - deeltijds

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Verkoop klaar maken van kleine elektro toestellen:
  • Sorteren van toestellen per soort (audio, TV, huishoud, verlichting, .)
  • Testen van toestellen naar werking en veiligheid
  • Reinigen van de toestellen
  • Uitvoeren van kleine herstellingen
  • Prijzen van de toestellen
 • Administratie
  • Opmaken productpaspoorten
  • Registreren van het product en herstellingen
 • Magazijntaken
  • Sorteren en stockeren van binnengebrachte goederen
  • Recupereren van reserve-onderdelen

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het statuut AMA SE (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar).
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
 • Je bent handig en/of hebt interesse in techniek.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
 • Uurrooster: te bespreken (minimum 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Motivatiepremie
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

2 polyvalent medewerkers Eco-Velo (M/V/X): buitenwerk, onderhoud cambio, fietsherstel, transport - voltijds

Eco-Velo (fietspunt station Roeselare en/of Westlaan 504 in Roeselare) Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken (in overleg en volgens jouw mogelijkheden):

 • Je staat in voor herstel van binnengebrachte fietsen met doel tweedehandsverkoop.
 • Je stelt een fiets samen uit tweedehandsonderdelen.
 • Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je staat mee in voor het onderhoud en herstel van de vloot huurfietsen.
 • Je helpt mee aan de magazijntaken (o.a. sorteren van tweedehandsmateriaal).
 • Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen.
 • Je helpt mee met het onderhoud van de vestigingen.
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de cambio-wagens.

             

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut artikel 60 (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
 • Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met de goederen om.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent flexibel (bv. naar inzet op beide locaties) en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling (38 uur per week) in het kader van artikel 60
 • Persoonlijke begeleiding en groeiplan
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne en veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: Eco-Velo, Westlaan 504 te Roeselare en/of fietspunt aan station Roeselare

Hoe leren we jou beter kennen:

.

polyvalent medewerker Eco-Velo (M/V/X): buitenwerk, onderhoud cambio, fietsherstel, transport - voltijds - onbepaalde duur

Eco-Velo (fietspunt station Roeselare en/of Westlaan 504 in Roeselare) Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je staat in voor herstel van binnengebrachte fietsen met doel tweedehandsverkoop.
 • Je stelt een fiets samen uit tweedehandsonderdelen.
 • Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je staat mee in voor het onderhoud en herstel van de vloot huurfietsen.
 • Je helpt mee aan de magazijntaken (o.a. sorteren van tweedehandsmateriaal).
 • Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen.
 • Je helpt mee met het onderhoud van de vestigingen.
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de cambio-wagens.

             

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het statuut Collectief Maatwerk.
 • Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
 • Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met de goederen om.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent flexibel (bv. naar inzet op beide locaties) en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.
 • Rijbewijs B is een sterke meerwaarde.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
 • Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
 • Persoonlijke begeleiding en groeiplan
 • Uurrooster: 38 u per week
 • Woon-werk vergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne en veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: Eco velo, Westlaan 504 te Roeselare en/of fietspunt aan station Roeselare

Hoe leren we jou beter kennen:

 • Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar.
 • Of neem zelf contact op met ons:
  • via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
  • telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia

polyvalent medewerker logistiek (M/V/X): focus dispatching + magazijntaken, bijrijder/chauffeur - voltijds - onbepaalde duur

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken

 • Dispatch:
  • Inkomende telefoons opnemen en doorschakelen indien nodig.
  • informatie geven aan de klanten over de werking van de ophaaldienst.
  • Onthaal van bezoekers aan de onthaalbalie.
  • Plannen en registreren van de ophalingen en leveringen van goederen bij de klanten.
  • Registreren van de ingezamelde goederen in een specifiek computerprogramma.
  • Daarnaast kan kunnen er ook andere ondersteunende taken gevraagd worden, zoals administratieve opdrachten, het lamineren van documenten, …

Daarnaast kan je ook ingezet worden in volgende taken (in overleg en volgens jouw mogelijkheden):

 • Verwerken van niet-herbruikbaar textiel.
 • Als magazijnier:
  • Lossen van goederen en naar de juiste afdeling brengen.
  • Registreren van de goederen.
  • Orde en netheid in magazijn opvolgen.
  • Goederenlift bedienen.
  • Beheren containerpark.
 • Als bijrijder:
  • Goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels.
  • Goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen.
  • De vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen.
  • Opmaken en aanvullen van vrachtformulieren.
 • Als chauffeur:
  • Vrachtwagen in goede orde besturen en beheren.
  • Vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen.
  • Goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels.
  • Goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut collectief maatwerk (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar).
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je bent neemt jouw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je gaat vlot en correct om met klanten.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.
 • Rijbewijs B is een sterke meerwaarde.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling (38 uur per week) in het kader van collectief maatwerk – geen weekendwerk – 2-wekenuurrooster
 • Je start met een tijdelijk contract, met daarna kans op een vast contract.
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan (o.a. mogelijkheid behalen heftruckattest).
 • Vergoeding woon-werkverkeer (fiets/ trein/ bus /auto).
 • Maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving.
 • Plaats van tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (op wandelafstand van het station).

Hoe leren we jou beter kennen:

polyvalent winkelmedewerker Kringwinkel Tielt (M/V/X) - voltijds - onbepaalde duur

Kringwinkel Tielt, Deken Darraslaan 58 Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

In overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden en interesse worden de winkeltaken afgesproken. Deze kunnen zijn:

 • aanvullen van de winkel en opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen
 • bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen
 • de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
 • instaan voor kassawerk en administratieve afhandeling van de verkoop
 • klanten bedienen in het eco café, hun bestelling afrekenen en de tafels afruimen

Samen met alle collega’s gebeurt het onderhoud van de winkel en het Eco-café.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in Collectief Maatwerk
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Zaterdagwerk is geen probleem
 • Je bent klantvriendelijk, open en respectvol
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
 • Je kan goed samenwerken met anderen
 • Je komt regels en afspraken na
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
 • Eerst een tijdelijk contract, met daarna kans op vast
 • Uurrooster: gemiddeld 38u per week – ook zaterdagwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Tielt, Deken Darraslaan 58

Hoe leren we jou beter kennen:

 • Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
 • Neem zelf contact op met ons:
 • Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia

Of via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of  sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be

polyvalent winkelmedewerker Kringwinkel Tielt (M/V/X): focus magazijn - halftijds - onbepaalde duur

Kringwinkel Tielt, Deken Darraslaan 58 Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Ontvangen, lossen en laden van goederen
 • Controleren of goederen verkoopbaar zijn
 • Stapelen van goederen, monteren en demonteren van meubels
 • Registreren van inkomende goederen
 • Klanten informeren in de geefzone

Dit worden jouw team-taken

 • Algemeen onderhoud van de winkel
 • Aanvullen van de rekken binnen de winkel
 • Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden)

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in Collectief Maatwerk
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Zaterdagwerk is geen probleem
 • Je bent klantvriendelijk, open en respectvol
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
 • Je kan goed samenwerken met anderen
 • Je komt regels en afspraken na
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan:

 • halftijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
 • Eerst een tijdelijk contract, met daarna kans op vast
 • Uurrooster: gemiddeld 19u per week – ook zaterdagwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
 • Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Tielt, Deken Darraslaan 58

Hoe leren we jou beter kennen:

 • Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
 • Neem zelf contact op met ons:

polyvalent medewerker logistiek: dispatching en magazijntaken (M/V/X) – voltijds

Logistiek- en administratief Centrum, Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken

 • Dispatch:
  • Inkomende telefoons opnemen en doorschakelen indien nodig.
  • informatie geven aan de klanten over de werking van de ophaaldienst.
  • Onthaal van bezoekers aan de onthaalbalie.
  • Plannen en registreren van de ophalingen en leveringen van goederen bij de klanten.
  • Registreren van de ingezamelde goederen in een specifiek computerprogramma.
  • Daarnaast kan kunnen er ook andere ondersteunende taken gevraagd worden, zoals administratieve opdrachten, het lamineren van documenten, …

Daarnaast kan je ook ingezet worden in volgende taken (in overleg en volgens jouw mogelijkheden):

 • Verwerken van niet-herbruikbaar textiel.
 • Als magazijnier:
  • Lossen van goederen en naar de juiste afdeling brengen.
  • Registreren van de goederen.
  • Orde en netheid in magazijn opvolgen.
  • Goederenlift bedienen.
  • Beheren containerpark.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor het statuut artikel 60 (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar).
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je bent neemt jouw verantwoordelijkheid op.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je gaat vlot en correct om met klanten.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling (38 uur per week) in het kader van artikel 60 – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving.
 • Plaats van tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (op wandelafstand van het station).

Hoe leren we jou beter kennen:

Medewerker fietsherstel en magazijntaken - voltijds - onbepaalde duur (M/V/X)

Eco velo, Westlaan 504, Roeselare Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                                Heb jij respect voor mens en milieu?
           Zoek je een job binnen de dienstverlenging waar je dagelijks het verschil kan maken?
                               Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:
o    Je staat in voor herstel van binnengebrachte fietsen met doel tweedehandsverkoop.
o    Je stelt een fiets samen uit tweedehandsonderdelen.
o    Je demonteert oude fietsen en sorteert de onderdelen in kader van hergebruik.
o    Je staat mee in voor het onderhoud en herstel van de vloot huurfietsen. 
o    Je helpt mee aan de magazijntaken (o.a. sorteren van tweedehandsmateriaal).
o    Je kan ingezet worden bij het ophalen en lossen van fietsen.
o    Je helpt mee met het onderhoud van de vestigingen.
    
Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het statuut Collectief Maatwerk.
o    Je hebt voldoende kennis van het Nederlands.
o    Je hebt technische vaardigheden.  Ervaring of kennis fietsherstel is een meerwaarde.
o    Je bent bereid te groeien in de job van fietshersteller en magazijnmedewerker.
o    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met de goederen om.
o    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
o    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent fysiek in staat om alle taken binnen de job uit te voeren.

Dit bieden we jou aan: 
o    Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
o    Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
o    Persoonlijke begeleiding en groeiplan
o    Uurrooster: 38 u per week
o    Woon-werk vergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
o    Werkkledij
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne en veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
o    Plaats tewerkstelling: Eco velo, Westlaan 504 te Roeselare

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar.
o    Of neem zelf contact op met ons:
      . via mail :  sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be 
      . telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Sylvia

medewerker team techniek focus doe het zelf/hobby/tapijten (M/V/X), voltijds, onbepaalde duur

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

         

Heb jij respect voor mens en milieu?

Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken?

Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:

 • Je sorteert de goederen (audio, TV, kleine huishoudtoestellen, lichtarmaturen, wit goed, materiaal doe het zelf) op verkoopbaarheid. Jouw focus ligt in de eerste plaats bij de afdeling ‘doe het zelf’, ‘hobby’ en ‘tapijten’)
 • Je maakt de goederen verkoopsklaar (testen/schoonmaken).
 • Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik.
 • Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken).
 • Je registreert en maakt productpaspoorten op.

In overleg en rekening houdend met jouw mogelijkheden en interesses, kan er gevraagd worden om mee te helpen in de andere ateliers binnen de module ‘techniek’.

Wat verwachten we van jou:

 • Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Collectief maatwerk.
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
 • Je bent handig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
 • Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
 • Je komt regels en afspraken na.
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:

 • Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief maatwerk
 • Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
 • Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Woon-werkvergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
 • Plaats tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen:

Medewerker team techniek focus electro en doe het zelf (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                             Heb jij respect voor mens en milieu? 
         Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken? 
                         Dan is deze vacature vast iets voor jou! 


Dit worden jouw taken:
o    Je sorteert de goederen (audio, TV, kleine huishoudtoestellen, lichtarmaturen, wit goed, materiaal doe het zelf) op verkoopbaarheid.
o    Je maakt de goederen verkoopsklaar (testen /  schoonmaken ).
o    Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik. 
o    Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken).
o    Je registreert en maakt productpaspoorten op.


Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een traject Artikel 60.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Je bent handig en/of hebt interesse in mechaniek – techniek.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
o    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.


Dit bieden we jou aan:
o    Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
o    Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke ondersteuning en opleiding
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar 
o    Neem zelf contact met ons op:
      . Telefonisch: 051 24 49 14 (kies 3) en vraag naar Franky of Stéphane
      . Via mail: stephane.vansweevelt@dekringwinkelmidwest.be of franky.vandemoortele@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker team techniek focus recyclageatelier (M/V/X) - deeltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

                      Heb jij respect voor mens en milieu?
      Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                  Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    Demonteren van niet-verkoopbare goederen
o    Onderdelen sorteren in de juiste afvalcontainers
o    Intern transport van afvalcontainers  

In overleg en rekening houdend met kennis/kunde kan er gevraagd worden om mee te helpen in het houtatelier.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het statuut AMA SE.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands.
o    Je bent handig en/of hebt interesse in techniek/mechaniek.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
o    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je kan goed met anderen samenwerken.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minimum 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Motivatiepremie
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

        
Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
. telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia
. Of via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker team techniek focus houtatelier (M/V/X) - deeltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

                       Heb jij respect voor mens en milieu?
          Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                    Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Volgens jouw interesse en talent kan je groeien in volgende taken:
o    Je sorteert de goederen op verkoopbaarheid
o    Je recupereert onderdelen in kader van hergebruik
o    Je maakt de goederen klaar voor verkoop (reinigen, (de)monteren van meubels, kleine herstellingen)
o    Je registreert en zorgt voor de opmaak van productpaspoorten
o    Je maakt de goederen klaar voor vervoer naar de winkels (verpakken)

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor het statuut AMA SE.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Je hebt interesse en handigheid in techniek/mechaniek (ervaring is een meerwaarde).
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
o    Je werkt ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minimum 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Motivatiepremie
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster             (wandelafstand van het station)

        
Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
-    Via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be 
-    Of telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia
 

Medewerker team techniek – focus recyclage (M/V/X), voltijds - onbepaalde duur

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                  Heb jij respect voor mens en milieu?
        Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:
o    Demonteren van niet-verkoopbare goederen
o    Onderdelen sorteren in de juiste afvalcontainers
o    Intern transport van afvalcontainers  
In overleg en rekening houdend met kennis/kunde kan er gevraagd worden om mee te helpen in het houtatelier.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Collectief maatwerk.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands.
o    Je bent handig en/of hebt voeling met mechaniek/techniek.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
o    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je bent flexibel en kan goed samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan: 
o    Voltijdse tewerkstelling in het kader van Collectief maatwerk
o    Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
o    Uurrooster: 38 per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Woon-werkvergoeding (fiets/trein/bus/auto), maaltijdcheques
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats van tewerkstelling: Logistiek-administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (op wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Of neem zelf contact op met ons: 
. telefonisch: 051/24 49 14 (kies3) en vraag naar Tom of Sylvia
. via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  
 

Medewerker logistiek: magazijnier (M/V/X) - deeltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

                                  Heb jij respect voor mens en milieu?
                        Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                                Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Binnen het team logistiek voorzien we volgende opdrachten waarin je kan groeien:

o    Je zet de binnengebrachte goederen op de juiste plaats binnen het logistiek centrum.
o    Je registreert de binnengebrachte goederen.
o    Je zet goederen klaar voor transport.
o    Je bedient de goederenlift waarbij je zorgt voor de goederenstroom tussen 2 verdiepingen.
o    Je verzamelt het niet-herbruikbare textiel dat via een bandsysteem vanuit het sorteeratelier komt.
o    Je volgt de orde, netheid en veiligheid binnen het magazijn mee op.
o    Je communiceert vlot tussen de verschillende teams van het logistiek centrum.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een AMA SE-traject.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf (afhankelijk van uw traject ook als bijrijder).
o    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk om de gevraagde taken uit te voeren.


Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Motivatiepremie
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster (op wandelafstand van het station)


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
           . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia 
           .  Of via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be
 

medewerker logistiek: chauffeur (rijbewijs B), bijrijder en magazijntaken (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                                            Heb jij respect voor mens en milieu? 
          Zoek je een job binnen de dienstverlening waar je dagelijks het verschil kan maken? 
                                          Dan is deze vacature vast iets voor jou! 

Dit worden jouw taken:
o    Als chauffeur:
•    Vrachtwagen in goede orde besturen en beheren.
•    Vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen
•    Goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels
•    Goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen.
o    Als bijrijder: 
•    Chauffeur bijstaan tijdens het aanrijden van laad -en loszones 
•    Chauffeur bijstaan bij goederencontrole op herbruikbaarheid
o    Als magazijnier:
•    Goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
•    Lossen van goederen en naar de juiste afdeling brengen.
•    Registreren van de goederen
•    Orde en netheid in magazijn opvolgen
•    Goederenlift bedienen
•    Beheren containerpark
•    Heftruck bedienen (indien attest)
•    Inzetbaar, op verplaatsing, bij team inboedel – ophalingen.

Wat verwachten we van jou:  
o    Je komt in aanmerking voor het statuut collectief maatwerk. 
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Je hebt een rijbewijs B. Het behalen van een rijbewijs C is in de toekomst voor bespreking vatbaar.
o    Een attest heftruck is een meerwaarde.
o    Je hebt verantwoordelijkheidszin en werkt ordelijk.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken.
o    Je kan goed met anderen samenwerken.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:
o    Voltijdse tewerkstelling: 38u per week – geen weekendwerk
o    Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan (o.a. mogelijkheid behalen heftruckattest)
o    Woon-werkvergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
o    Maaltijdcheques
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
•    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar 
•    Neem zelf contact met ons op:
     o    Via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be 
     o    Of telefonisch: 051 24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia

medewerker team techniek – focus recyclage (M/V/X), voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                                  Heb jij respect voor mens en milieu?
                   Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                                  Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:
o     Demonteren van niet-verkoopbare goederen
o     Onderdelen sorteren in de juiste afvalcontainers
o     Intern transporteren van afvalcontainers  

In overleg en rekening houdend met kennis/kunde kan er gevraagd worden om mee te helpen in het houtatelier.

Wat verwachten we van jou: 
o    Je komt in aanmerking voor een traject artikel 60.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands.
o    Je bent handig en hebt voeling met mechaniek/techniek.
o    Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan: 
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (wandelafstand van het station)
o    Voltijdse tewerkstelling: 38u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      -    Via mail: stephane.vansweevelt@dekringwinkelmidwest.be of franky.vandemoortele@dekringwinkelmidwest.be 
      -    Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Stéphane of Franky 

Medewerker logistiek: chauffeur B / bijrijder/ magazijnier (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                                        Heb jij respect voor mens en milieu?
                        Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                                       Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw vaste taken:
Binnen  jouw eigen talenten,  interesse en aankunnen groei je in onderstaande taken:
o    Taken chauffeur/bijrijder:
•    goederen ophalen en leveren bij onze klanten en winkels
•    goederen controleren op herbruikbaarheid en klanten informeren tijdens de ophalingen.
•    de vrachtwagen op een ordelijke manier laden en lossen
•    opmaken en aanvullen van vrachtformulieren

o    Magazijntaken:   
•    goederen klaarzetten volgens de bestellingen van de winkels
•    goederen naar de juiste afdeling binnen het logistiek-administratief centrum brengen
•    registreren van de goederen
•    goederenlift  bedienen
•    eventueel rijden met heftruck

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het statuut Artikel 60.
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Je hebt een rijbewijs B (of C met een rijgeschiktheidsattest).
o    Attest heftruck is een meerwaarde.
o    Je bent verantwoordelijk en ordelijk.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je kan vlot een collega vervangen met andere taken.
o    Je kan goed met anderen samenwerken.
o    Je gaat vlot om met klanten.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan: 
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster (wandelafstand van het station)
o    Voltijdse tewerkstelling: 38u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan.
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek met ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      - Via mail: liselotte.florin@dekringwinkelmidwest.be
      - Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Liselotte
 

Medewerker facility: klusjesman/-vrouw - voltijds of halftijds - onbepaalde duur

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                           Heb jij respect voor mens en milieu?
                Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                          Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Taken:
Je voert onderhoudswerkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de werkbegeleider-coach van facility. In deze functie sta je garant voor een comfortabel, veilige en goed onderhouden werkomgeving.

De hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van allerlei klussen in alle vestigingen van onze organisatie: schilderen, opknappen, voorbereidende werken,…
Hierbij zijn er verschillende technische gereedschappen beschikbaar.
Je staat ook mee in voor het groenonderhoud van de buitenterreinen: haag scheren, gras afrijden, …
Tegelijk kan je ingeschakeld worden in het recyclage-atelier.

Wat verwachten we van jou:
- Je komt In aanmerking voor de tewerkstelling in het statuut Collectief Maatwerk.
- Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
- Je hebt kennis en ervaring in klussen. Lassen en/of houtbewerking is een pluspunt, maar is geen voorwaarde.
- Je hebt een affiniteit met en een passie voor techniek. Je hebt een hands-on mentaliteit.
- Je beschikt over een rijbewijs B.
- Je bent bereid om bij te leren.
- Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
- Je bent eerlijk en betrouwbaar.
- Je komt regels en afspraken na.
- Je werkt ordelijk en nauwkeurig.
- Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan: 
- Voltijdse of halftijdse tewerkstelling in het kader van Collectief Maatwerk
- Eerst een tijdelijk contract met daarna kans op vast
- Opleiding op maat
- Uurrooster: 38u of 19u per week - geen weekendwerk
- Maaltijdcheques
- Werkkledij
- Jaarlijkse teamactiviteit 
- Indiensttreding: onmiddellijk
- Plaats: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster (wandelafstand van
  het station)

Hoe leren we jou beter kennen:
-    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
-    Of neem zelf contact op met ons:
     . telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3): vraag naar Sylvia of Tom
     . via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be of tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be
 

Medewerker onderhoud (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                           Heb jij respect voor mens en milieu?
              Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                        Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    het meewerken  in de refter: je doet de afwas, maakt de koffie en houdt alles netjes
o    het poetsen van de refter, bureau’s, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes
o    het wassen van linnen/werkkledij en uitdelen van de werkkledij

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van Artikel 60. 
o    Je spreekt, leest en begrijpt voldoende Nederlands.
o    Je poetst graag en bent ordelijk, gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je neemt verantwoordelijkheid op. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je bent flexibel en kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Voltijdse tewerkstelling in het kader van Artikel 60
o    Uurrooster: 38u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster
                                        (wandelafstand van het station)        


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Bennie
      . Of via mail: bennie.durnez@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker onderhoud en magazijn (M/V/X) - deeltijds - AMA SE

Izegemstraat 70a, Ingelmunster AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

                            Heb jij respect voor mens en milieu?
               Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                          Dan is deze vacature vast iets voor jou!


In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de ondersteunende taken afgesproken. Deze kunnen zijn:
o    het meewerken  in de refter: je doet de afwas, maakt de koffie en houdt alles netjes
o    het poetsen van de refter, bureau’s, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes
o    het wassen van linnen/werkkledij en uitdelen van de werkkledij
o    meehelpen bij de organisatie van het intern magazijn zoals het op orde houden, gevraagde  bestellingen uithalen, nazicht van de aanwezige stock van het            materiaal zodat er voldoende voorraad is.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een AMA SE-traject (traject Arbeidsmatige Activiteit Sociale Economie). 
o    Je spreekt, leest en begrijpt goed Nederlands.
o    Je poetst graag en bent ordelijk, gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je neemt verantwoordelijkheid op. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je bent flexibel en kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster
                                        (wandelafstand van het station)        


Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3): vraag naar Sylvia of Tom
      .  Of via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be
 

Polyvalent medewerker sorteeratelier (M/V/X) - voltijds

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

                          Heb jij respect voor mens en milieu?
             Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                       Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken:
-    Het sorteren van de tweedehandsgoederen op herbruikbaarheid
-    Het prijzen van deze herbruikbare goederen volgens afspraak
-    Het afwassen van deze goederen indien van toepassing/indien nodig
-    Na een inwerkperiode opleiden van (nieuwe) collega’s

Dit worden jouw team-taken:
-    Samen met alle collega’s instaan voor de orde en netheid van de afdelingen binnen het sorteeratelier (textiel, huisraad, speelgoed, boeken en multimedia,             magazijn)
-    Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met kennis/kunde)

Wat verwachten we van jou:
-    Je komt in aanmerking voor tewerkstelling in het kader van Artikel 60.
-    Je hebt voldoende kennis van Nederlands, lezen en rekenen.
-    Je hebt kennis van de waarde van geld.
-    Je hebt notie van waardevolle goederen.
-    Je werkt nauwkeurig, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om.
-    Je neemt uw verantwoordelijkheid op.
-    Je bent open en respectvol.
-    Je bent bereid om te leren.
-    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
-    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
-    Je komt regels en afspraken na.
-    Fysiek is het mogelijk om de gevraagde taken uit te voeren.

Dit bieden we jou aan:
-    Voltijdse tijdelijke tewerkstelling  in het kader van Artikel 60
-    Persoonlijke opleiding en groeiplan
-    Uurrooster: gemiddeld 38u per week – geen weekendwerk
-    Werkkledij 
-    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving, jaarlijkse teamactiviteit
-    Plaats tewerkstelling: Logistiek-Administratief Centrum, Izegemstraat 70a, Ingelmunster

Hoe leren we jou beter kennen:
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . telefonisch: 051/24 49 14 + keuzenummer 3
      . of via mail:  henk.missiaen@dekringwinkelmidwest.be  of  
                           birgit.seynaeve@dekringwinkelmidwest.be of
                           elien.dobbels@dekringwinkelmidwest.be 
 

Medewerker magazijn en onderhoud (M/V/X) - halftijds of voltijds - onbepaalde duur

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Maatwerk
Meer info
Omschrijving:

                             Heb jij respect voor mens en milieu?
                Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
                           Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Dit worden jouw taken:
o    Organisatie van het intern magazijn: alles op orde houden, gevraagde bestellingen uithalen, nazicht van de aanwezige stock van het materiaal zodat er                voldoende voorraad is.
o    Meewerken in de refter: afwas doen en alles netjes houden.
o    Poetsen: de refter, burelen, toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes.
o    Meehelpen bij het wassen en uitdelen van de werkkledij.

Wat verwachten we van jou:
o    Je bezit een of komt in aanmerking voor een attest collectief maatwerk. 
o    Je spreekt, leest en begrijpt voldoende Nederlands.
o    Je poetst graag en hebt interesse voor het uitvoeren van magazijntaken.
o    Je bent ordelijk, nauwkeurig en gaat zorgzaam met goederen om.
o    Je neemt verantwoordelijkheid op.
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Je bent eerlijk en betrouwbaar.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 
o    Halftijds of voltijds contract: eerst tijdelijk en daarna kans op onbepaalde duur
o    Uurrooster: 19u of 38u per week – geen weekendwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Woon-werk vergoeding (fiets/ trein/ bus /auto)
o    Maaltijdcheques
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!
o    Plaats tewerkstelling: Logistiek en Administratief Centrum, Izegemstraat 70a te Ingelmunster
           (wandelafstand van het station)

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
      . Via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be
      . Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3): vraag naar Sylvia of Tom
 

Technisch talent

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Onze technische ateliers zijn op zoek naar echte doe-het-zelvers die overweg kunnen met het herstellen van verschillende materialen. Kan jij vergane meubels in hun oude glorie herstellen? Kan jij een koppige grasmachine terug doen maaien? Heb je kennis van de winkelwaarde van verschillende materialen en wil je ons helpen een correcte prijs te plakken op ons doe-het-zelf materiaal? Heb je een voorliefde voor retro en audio en kan je uitgezongen radio’s weer laten spelen? Dan ben jij het talent dat we zoeken om onze technische ateliers nog meer te doen stralen.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

Taalondersteuning

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Om onze medewerkers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om verder te groeien, zoeken we vrijwilligers die zin hebben om onze anderstalige medewerkers te helpen met de Nederlandse taal. Dit door samen op de werkvloer taken uit te voeren en hen te ondersteunen waar nodig.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

Logistieke ondersteuning

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Om dat te kunnen doen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die onze logistieke werking kunnen ondersteunen. Heb je zin om samen met onze medewerkers op pad te gaan om hen te helpen met de Nederlandse taal? Ben je een chauffeur in hart en nieren en kriebelt het om de baan op te gaan? Of ben je een krak in klantencontact? In onze logistieke werking zoeken we het allemaal.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

Helpende handen sortering

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Om die doelstellingen waar te maken, zijn op zoek naar helpende handen in ons sorteeratelier. Kan jij zeldzame postzegels spotten? Weet jij als geen ander hoe je een designer-handtas kan onderscheiden van een fake? Of wil je onze medewerkers ondersteunen in sorteren en prijzen van boeken, textiel, huisraad of speelgoed? Dan pas jij perfect in het plaatje van ons sorteeratelier.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.


 

Klustalent

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Daarvoor zijn wij op zoek naar handige Harry’s of Henriëttes die onze organisatie komen versterken.
Ben je een krak in schilderen? Kan je goed overweg met een heggenschaar of schuilt er een verborgen lasser in jou? Of ben je gewoon een echte klusfanaat die een aantal uur per week de handen uit de mouwen wil komen steken? Dan ben jij helemaal wie we zoeken.


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.


 

Interesse? Stuur gerust een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be en we contacteren je.

De Kringwinkel Zoekt Vrijwilligers

Ingelmunster Vrijwilligerswerk
Meer info
Omschrijving:

Welkom bij de Kringwinkel Midwest, een vzw met een hart voor mens en milieu. We werken hard mee aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven, creëren we tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en verkleinen we de afvalberg. Zo zorgen we voor een nieuwe toekomst voor voorwerpen én mensen.


 

Daarvoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die samen met ons de handen uit de mouwen willen steken om onze vzw nog meer te laten groeien.


 

Ben je sociaal en wil je onze anderstalige medewerkers helpen met hun Nederlands? Ben je een handige Harry of een echte klusfanaat? Heb je een passie voor oud gerief of heb je een liefde voor retro en audio? Ben je een krak in oude meubels opnieuw te doen stralen of heb je gewoon zin om je talenten bij ons in te zetten en samen te werken aan een duurzame toekomst?

Dan ben jij wie we zoeken!


 

We bieden jou een aangename werkomgeving waar je in contact komt met een diverse groep medewerkers en geven je de kans om je eigen talenten in te zetten voor onze vzw. Je zal deel uitmaken van het team, en zal worden uitgenodigd om deel te nemen aan teammomenten. Wie bieden jou de nodige ondersteuning en je kan rekenen op een onkostenvergoeding voor verplaatsingen en aangepaste werkkledij indien nodig.Interesse? Dinsdag 20/06 om 10u houden wij een infomoment. Wil je er graag bij zijn? Stuur een mailtje naar info@dekringwinkelmidwest.be voor meer informatie. 


 

Hopelijk tot dan!

Winkelmedewerker - Kringwinkel Tielt (M/V/X)

Deken Darraslaan 58, 8700 Tielt Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
Binnen  jouw eigen talenten,  interesse en aankunnen groei je in onderstaande taken en  naar volwaardige winkelmedewerker:
o    Winkeltaken:
    Het informeren van klanten over de producten, procedures en werking 
    aanvullen van de winkelrekken 
    opvolgen van de rotatie van de tweedehandsgoederen 
    bevestigen van de elektronische beveiligingssystemen aan de goederen 
    Instaan voor het kassawerk en de administratieve afhandeling van de verkoop
o    Eco-café
    opnemen van bestellingen van de klanten
    maaltijden opwarmen
    afrekenen van de bestellingen
    afruimen van tafels
    afwassen
    aanvullen van de frigo’s
o    Magazijntaken:
    de klanten informeren over de goederen, procedures en werking
    ontvangen, lossen en laden van goederen
    controleren  van goederen op bruikbaarheid
    stapelen van goederen
    (de)monteren van meubelen
    gepaste formulieren invullen

Dit worden jouw team-taken:
o    Algemeen onderhoud van de winkel
o    Vervanging collega’s met andere opdrachten (in overleg en rekening houdend met talenten)

Wat verwachten we van jou?
o    Je komt in aanmerking voor een traject artikel 60
o    Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
o    Je bent vlot in contact met klanten
o    Je bent vlot in rekenen en correct in het omgaan met geld. 
o    Ervaring in horeca of verkoop is een meerwaarde
o    Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 
o    Tewerkstelling van 38 uur per week
o    Persoonlijke ondersteuning en opleiding
o    Werkkledij
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
o    Contactpersonen:

- via mail: glenn.devolder@dekringwinkelmidwest.be  of Thomas.vandenhouweele@dekringwinkelmidwest.be 
- telefonisch: 051/405527 en vragen naar Glenn of Thomas
 

Winkelmedewerker (M/V/X) - deeltijds - AMA SE

Lodewijk de Raetlaan 5, Izegem AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

Winkelmedewerker (M/V/X) - Izegem
(AMA SE – arbeidsmatige activiteiten sociale economie)

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

In overleg en rekening houdend met kennis/kunde/interesse worden de taken afgesproken. Deze kunnen zijn:
o    In de winkel zelf:
    Het aanvullen van de rekken in de verschillende afdelingen en het opvolgen van de rotatie van de goederen
    Meehelpen om de winkelafdeling op orde te houden
    Bij de afdeling textiel de elektronische beveiligingssystemen bevestigen
    Instaan voor het kassawerk en de administratieve afhandeling van de verkoop
o    In het magazijn:
    Ontvangen, lossen en laden van goederen
    Controleren of goederen verkoopbaar zijn
    Correct stapelen van goederen, alles op orde houden
    Registreren van inkomende goederen
    Klanten informeren in de geefzone
    Monteren en demonteren van meubels
o    In het Eco-café:
    Opnemen van bestellingen en bedienen van klanten
    Afrekenen van de bestellingen
    Maaltijden opwarmen
    Afruimen van tafels, afwassen, aanvullen van de frigo’s,…
Samen met alle collega’s gebeurt het onderhoud van de winkel en het Eco-café.

Wat verwachten we van jou:
o    Je komt in aanmerking voor een AMA SE-traject. 
o    Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte).
o    Zaterdagwerk is geen probleem.
o    Je bent klantvriendelijk, open en respectvol.
o    Je bent verantwoordelijk, ordelijk en gaat zorgzaam met goederen om. 
o    Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf.
o    Je kan vlot samenwerken met anderen.
o    Je komt regels en afspraken na.
o    Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren. 

Dit bieden we jou aan: 
o    Deeltijdse tewerkstelling in het kader van AMA SE
o    Uurrooster: te bespreken (minstens 12u – maximum 20u per week) – ook zaterdagwerk
o    Persoonlijke opleiding en groeiplan
o    Werkkledij 
o    Jaarlijkse teamactiviteit
o    Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving
o    Plaats tewerkstelling: De Kringwinkel Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5

Hoe leren we jou beter kennen: 
o    Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar
o    Neem zelf contact op met ons:
             Telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3): vraag naar Sylvia of Tom
             Of via mail: sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be  of tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be
 

Twee winkelmedewerkers (M/V/X), Kringwinkel Tielt

Deken Darraslaan 58, 8700 Tielt AMA SE (Arbeidsmatige Activiteiten Sociale Economie)
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!


Volgens jouw interesse en talent kan je groeien in volgende taken: 
In de winkel zelf:

 • Aanvullen van rekken in de verschillende afdelingen (boeken, textiel huisraad, meubels, elektro of DVD-CD)
 • Ordelijk houden van de winkel
 • Algemeen onderhoud van de winkel 
 • Kassamedewerker

In het magazijn:

 • Ontvangen, lossen en laden van goederen
 • Controleren of goederen verkoopbaar zijn
 • Stapelen van goederen
 • Registreren van inkomende goederen
 • Klanten informeren in de geefzone
 • Monteren en demonteren van meubels
 • Algemeen onderhoud magazijn 

In het Eco-Café:

 • Bedienen van klanten
 • Opwarmen van snacks.
 • Algemeen onderhoud Eco-Café

Wat verwachten we van jou:

 • Je bezit een of komt in aanmerking voor een AMASE-traject (contacteer jouw trajectbegeleider of bemiddelaar)
 • Je begrijpt en spreekt goed Nederlands (schrijven en lezen is een extra sterkte)
 • Zaterdagwerk is geen probleem
 • Je bent verantwoordelijk en ordelijk
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Je kan vlot een collega vervangen met andere taken
 • Je kan vlot samenwerking binnen een team 
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren 

Dit bieden we jou aan: 

 • Persoonlijke opleiding en groeiplan
 • Werkkledij 
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

        
Hoe leren we jou beter kennen: 

Plan een gesprek bij ons via jouw trajectbegeleider of bemiddelaar

Neem zelf contact op met ons:   

- telefonisch: 051/24 49 14 (kies 3) en vraag naar Tom of Sylvia

- via mail: tom.danssaert@dekringwinkelmidwest.be of sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker team techniek - focus hout (M/V/X)

Izegemstraat 70a, 8770 Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Heb jij respect voor mens en milieu?
Zoek je een warm team en persoonlijke ondersteuning?
Dan is deze vacature vast iets voor jou!

Dit worden jouw taken 
Magazijntaken:

 • Sorteren van goederen volgens soort meubel in het magazijn
 • Goederenstroom binnen het atelier verzorgen

Controle op verkoopbaarheid
Verkoop klaar maken van meubels:

 • Reinigen van de meubels
 • Monteren en demonteren van meubels
 • Recupereren van reserveonderdelen
 • Uitvoeren van kleine herstellingen

Administratie

 • Opmaken en registreren van productpaspoorten

Wat verwachten we van jou?

 • Je komt in aanmerking voor een traject artikel 60
 • Je begrijpt en spreek goed Nederlands.
 • Je ben handig en hebt voeling met mechaniek/techniek (basiskennis houtbewerking/ meubel is een meerwaarde)
 • Je kan goed zelfstandig werken en daarnaast ben je een fijne collega.
 • Je bent bereid om te leren en te groeien binnen ons bedrijf
 • Fysiek is het mogelijk de gevraagde taken uit te voeren

Dit bieden we jou aan: 

 • Tewerkstelling van 38 uur per week
 • Persoonlijke ondersteuning en opleiding
 • Werkkledij
 • Jaarlijkse teamactiviteit
 • Heel wat leuke collega’s binnen een fijne & veilige werkomgeving!

Hoe leren we jou beter kennen: 

 • Plan een gesprek via jouw trajectbegeleider
 • Contactpersoon: 
  • telefonisch: 051/244914 + keuzenummer 3 + aan het onthaal vragen naar Franky of Stéphane
  • via mail: franky.vandemoortele@dekringwinkelmidwest.be of stephane.vansweevelt@dekringwinkelmidwest.be

Medewerker facility: klusjesman/- vrouw – voltijds – Artikel 60 – Ingelmunster

Izegemstraat 70a, Ingelmunster Artikel 60
Meer info
Omschrijving:

Functieomschrijving:

Ben jij een teamplayer en druk je jezelf vlot uit in het Nederlands ? Hou je van sociaal contact en steek je graag de handen uit de mouwen ? Werk je even graag buiten als binnen ? Dan ben jij misschien wel de medewerker die we zoeken.

Je voert onderhoudswerkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de werkbegeleider-coach van facility. In deze functie sta je garant voor een comfortabel, veilige en goed onderhouden werkomgeving.

De hoofdtaak bestaat uit het uitvoeren van allerlei klussen in alle vestigingen van onze organisatie: schilderen, opknappen, voorbereidende werken,…

Hierbij zijn er verschillende technische gereedschappen beschikbaar.

Je staat ook mee in voor het groenonderhoud van de buitenterreinen: haag scheren, gras afrijden, …

Tegelijk kan je ingeschakeld worden in één van de technische ateliers (recyclage, elektro en hout).

Profiel:

 • In aanmerking komen voor de tewerkstelling in het statuut Artikel 60.
 • Kennis Nederlands is noodzakelijk.
 • Kennis en ervaring in klussen, lassen en/of houtbewerking is een pluspunt, maar is geen voorwaarde.
 • Je hebt een affiniteit met en een passie voor techniek. Je hebt een hands-on mentaliteit.
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent bereid om bij te leren.
 • Je bent flexibel en kan goed met anderen samenwerken (teamspeler).
 • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
 • Regels en afspraken nakomen.
 • Zorgvuldig, nauwkeurig en ordelijk werken
 • Goede fysieke conditie

Aanbod:

 • Voltijdse tewerkstelling  in het kader van Artikel 60
 • Opleiding op maat
 • Uurrooster: 38u per week - geen weekendwerk
 • Indiensttreding: onmiddellijk
 • Plaats: Logistiek en Administratief Centrum te Ingelmunster (wandelafstand van het station)

Hoe reageren:

Contacteer jouw begeleider bij het OCMW en overloop deze vacature. Indien je denkt dat deze vacature iets voor jou is, maak dan een afspraak met Bennie Durnez via het telefoonnummer 051/24 49 14 (keuzenummer 3) of via een mail naar bennie.durnez @dekringwinkelmidwest.be